Якість

Якість продукції відіграє важливу роль в життєдіяльності тварин, що, в свою чергу, відбивається на виробничих результатах наших клієнтів. Ми пред'являємо жорсткі вимоги до постачальників за якістю вітамінів, мінералів та іншої сировини. Гарантія якості і надійні партнери є однією з вимог, що покладаються на постачальників сировини.

ISO 9001 - Гарантія якості

Клієнтам Данск Віломікс надається продукція високої якості. Компанія атестована за стандартами FAMI-QS і DS / EN ISO 9001. Сертіфікація ISO 9001 являє собою систему управління, яка забезпечує вироблення продукції заданого рівня якості.

HACCP - внутрішня система контролю - дотримання правил гігієни

Внутрішня система контролю встановлена для забезпечення гігієни в широкому сенсі і отримання безпечного корму по всьому «ланцюжку» від сировини, матеріалів, упаковки до доставки готової продукції кінцевому споживачеві. Внутрішня система контролю є загальноприйнятим вимогою ЄС до всіх постачальників харчової та комбікормової промисловості незалежно від їх розміру.

Що таке внутрішня система контролю?

- HACCP - це абревіатура від Hazard Analysis Critical Control Points - система безпеки харчових продуктів.
- Внутрішня система контролю - заходи, що проводяться для управління безпекою в харчовій і комбікормової промисловості
  Внутрішня система контролю встановлена для:
     - Виробництва продукції, що не завдає жодної шкоди здоров'ю людини.
    - Дотримання законодавства на виробництві

Здійснюючи внутрішню систему контролю, можна отримати загальне уявлення про проблеми і ризики, які виникають в процесі виробництва. У цьому випадку ризики і помилки зведені до мінімуму, а вироблена продукція буде більш надійною. Більш того, можна знизити витрати, так як бракується менша частина продукції.

У 2004 р компанія Данск Віломікс ввела оцінку ризику виробничого процесу за принципами HACCP.

Відстеження

Згідно з вимогами Європейського Законодавства 178/2002 з безпеки продуктів з 1 січня 2005 року розпочинається виконання вимог по внутрішньому оперативному контролю (internal traceability). З 12 лютого 2005 року і до січня 2006 р вводиться виконання нових санітарно-гігієнічних правил. Вищевказані правила з гігієни вводять вимоги з внутрішнього контролю.
Це означає, що виробник повинен відслідковувати точну кількість сировини, що застосовується у виробництві кормових добавок для певного клієнта (Внутрішній контроль).

Вже починаючи з 2004 року Данск Віломікс відповідає даним вимогам, тому що при реконструкції заводу були враховані відповідні параметри для ефективного і професійного виконання вимог щодо оперативного відстеження і контролю сировини.

Виробник несе відповідальність за оперативний контроль і зобов'язаний на вимогу постачальника або покупця надавати документи на певний вид продукту.